https://hook.eu1.make.com/ehvez4endy2xhux9bqychdv1tsecaw7p

Językowe deceptive patterns w aplikacjach

Językowe deceptive patterns w aplikacjach

Deceptive patterns, zwane dawniej dark patterns, po polsku czasem opisywane są jako zwodnicze interfejsy. W skrócie, to rozwiązania, które dla zysku wykorzystują ludzkie słabości.

Biznes celowo wprowadza w błąd lub stosuje techniki manipulacyjne, aby ludzie podejmowali decyzje niekorzystne dla siebie, ale przynoszące jemu zysk. 

Język i manipulacja informacjami są podstawą niektórych z tych technik.