https://hook.eu1.make.com/ehvez4endy2xhux9bqychdv1tsecaw7p

Workflow

Design Sprint – czyli narzędzie do szybkiego i taniego rozwiązywanie realnych wyzwań biznesowych

Design Sprint – czyli narzędzie do szybkiego i taniego rozwiązywanie realnych wyzwań biznesowych

Korzystaliście kiedyś z Airbnb?

Jeśli nie, to pewnie słyszeliście o tym jak ich dysruptywny model biznesowy wstrząsnął branżą hotelarską. Nieco inną, choć równie ciekawą historią jest to, jak mały niezależny team developerów stworzył dla siebie komunikator, który miał usprawnić ich codzienną pracę. Dziś ciężko znaleźć kogokolwiek w branży IT, kto nie zna lub nie używa Slacka, który niespodziewanie utorował sobie drogę do czołówki tego typu narzędzi na rynku. Case studies na ten i wiele innych interesujących tematów możecie z kolei znaleźć na Medium, chyba najpopularniejszej platformie content publishingowej. Co łączy te marki oprócz tego, że nagle i niespodziewanie stały się jednym z liderów w swoich branżach? Rozwój wszystkich trzech firm był wspierany przez Google Ventures, a do wypracowania wielu funkcjonalności z których dziś korzystacie, wykorzystano technikę nazywaną Design Sprint. Setki Design Sprintów przeprowadzonych w Google Ventures pozwoliły na wypracowanie taniej i efektywnej metody adresowania kluczowych wyzwań biznesowych, którą dziś z powodzeniem wykorzystują największe organizacje na całym świecie – Uber, IBM, Google, Dropbox, Facebook, McKinsey, IDEO, LEGO, The New York Times czy nawet ONZ.

CZYM JEST DESIGN SPRINT?

Design Sprint to metoda umożliwiająca szybkie wypracowywanie i testowanie rozwiązań dla kluczowych problemów projektowych. W odróżnieniu od tradycyjnych projektów czy procesów R&D, design sprint jest innowacyjnym sposobem umożliwiającym przejście całego procesu decyzyjnego od zidentyfikowania kluczowego problemu do wypracowania i przetestowania koncepcji jego rozwiązania w 3-5 dni, przy zaangażowaniu zaledwie kilku kluczowych osób. Design Sprint wywodzi się z podejścia Design Thinking, które zdobyło ogromną popularność na całym świecie. Samo Design Thinking świetnie sprawdziło się jako metoda ucząca odpowiedniego sposobu myślenia o potrzebach klientów, ale okazała się bardzo trudna do przełożenia na procesy w złożonych i uregulowanych środowiskach dużych organizacji. Proces Design Sprintu jest zbudowany w tak, aby w szybki i konkretny sposób wykorzystać zaangażowanie kluczowych interesariuszy i decydentów do wypracowania rozwiązania i podjęcia kierunkowych decyzji biznesowych. Z tego powodu Design Sprinty doskonale łączą się z Agile, czyli zwinnym podejściem do rozwijania produktów. Jak przebiega Design Sprint? Długość Design Sprintu może być dostosowana do potrzeb i ograniczeń organizacji czy zespołu projektowego i może trwać od 2 do 5 dni warsztatowych. Niezależnie od długości, dzieli się on na cztery zasadnicze etapy:

UNDERSTAND

Na początku najważniejsza jest identyfikacja i zrozumienie właściwego problemu. Zazwyczaj wydaje nam się, że wiemy na czym polega problem. Często jednak okazuje się, że gdy zbudujemy rozwiązanie, problem nadal występuje. Czemu tak się dzieje? Najczęściej dlatego, że rozwiązaliśmy niewłaściwy problem. Dlatego w Design Sprintach definicja problemu czy wyzwania projektowego jest kluczowym etapem całego procesu. Sam Design Sprint będzie efektywny tylko wtedy, jeśli będzie oparty na realnej wiedzy dotyczącej problemu, potrzeb naszych klientów czy innych istotnych faktów. Z tego względu na 2-3 tygodnie przed przystąpieniem do Design Sprintu organizuje się często Birefing poświęcony temu, co trzeba jeszcze sprawdzić, czego musimy się jeszcze dowiedzieć przed samym warsztatem. Czas pomiędzy Brefingiem a Design Sprintem jest wykorzystywany na przeprowadzenie badań i desk research, zebranie danych ilościowych, przeprowadzenie wywiadów z klientami, czy analizę trendów. i benchmarki.

SKETCH & DECIDE

Wykorzystując fakt, że mamy w zespole osoby o interdyscyplinarnych kompetencjach oraz najważniejszych interesariuszy, łatwo możemy sprawdzić, jakie jest spektrum możliwości rozwiązania tego problemu. Na tym etapie warsztatu praca indywidualna przeplata się z pracą zespołową, żeby dobrze wyważyć wkład eksperckiej wiedzy z opinią grupy.

PROTOTYPE

Koncepcja, którą wypracowaliśmy jest naszym przypuszczeniem. Wydaje nam się, że w ten sposób rozwiążemy nasz problem. Nie chcemy zainwestować mnóstwa czasu i pieniędzy w zrobienie czegoś, co jest tylko przypuszczeniem. Musimy to sprawdzić. Potrzebny nam jest prototyp, który będziemy mogli pokazać odbiorcom, aby uzyskać od nich informację zwrotną.

WALIDATE

Cały proces Design Sprintu prowadzi nas do miejsca, w którym w oparciu o dane, wyniki badań i naszą ekspercką wiedzę zbudowaliśmy produkt, usługę, proces lub funkcjonalność, która naszym zdaniem rozwiąże problem. Im szybciej dowiemy się od nich czy tak faktycznie jest, tym szybciej będziemy wiedzieli w jakim kierunku podążyć dalej, by podjąć ważne decyzje biznesowe. Kluczem do powodzenia Design Sprintu jest wybranie interdyscyplinarnego zespołu złożonego z kilkuosób (7-9), które podczas kilkudniowych warsztatów, wspólnie przechodzą przez wszystkie fazy Design Sprintu.

Design Sprinty są frameworkiem Service Designu, czyli metod projektowania usług, w których empiryczna weryfikacja przypuszczeń jest podstawowym sposobem ograniczania ryzyka i weryfikowania hipotez. Ustrukturyzowany proces oraz ograniczony czas Design Sprintu umożliwia wypracowanie i walidację potencjalnego rozwiązanie realnego problemu biznesowego, w zaledwie kilka dni.

KTO POWINIEN KORZYSTAĆ Z DESIGN SPRINTÓW?

Design Sprint jest doskonałym narzędziem dla każdej firmy, która potrzebuje szybko wypracować rozwiązania problemów biznesowych. Z tego powodu, Design Sprinty powstały w pierwszej kolejności jako narzędzie dla Startupów, które w początkowej fazie swojego rozwoju niemają środków na długotrwałe badania i projekty. DesignS Sprinty są również szczególnie użytecznym narzędziem dla dużych organizacji w których duże oczekiwania i presja czasu ścierają się z ograniczeniami wynikającym ze złożonej struktury, regulacji czy skali działalności. Wizja przetestowania rozwiązania w zaledwie kilka dni, przyczyni się nietylko do ogromnego obniżenia kosztów, ale przede wszystkim radykalnie zwiększa szansę wyprodukowania usług i produktów, które przełożą się na lepsze doświadczenia dla klientów. Design Sprintem powinni być więc zainteresowni wszyscy Właściciele Biznesowi, Product Onwerzy, Product i Project Managerowie i wszystkie inne osoby, które podejmują decyzje kierunkowe dotyczące rozwoju produktu, usługi, czy funkcjonalności.

CZEGO POTRZEBUJESZ ŻEBY ZORGANIZOWAĆ DESIGN SPRINT?

Czołowe marki na całym świecie już od kliku lat z powodzeniem stosują Design Sprinty do szybkiego adresowania kluczowych wyzwań biznesowych. W Polsce ta metoda również staje się co raz bardziej popularna. Od czasów kiedy Google Ventures podzieliło się swoją formułą Design Sprintów, projektanci i moderatorzy stosujący to narzędzie przeprowadzili już setki Design Sprintów i sukcesywnie ulepszają ich formułę. Każdy Design Sprint musi być umiejętnie dostoswany do problemu, który ma rozwiązać, dlatego ważne jest, by był prowadzony przez doświadczonego projektanta, znającego specyfikę funkcjonowania dużej organizacji.